• :
  • :
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2020 - 2021

UBND HUYỆN CAN LỘC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN SƠN LỘC    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

QUY CHẾ
Tuyển sinh trẻ năm học 2020-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-MN ngày 30/7/2020
 của Hiệu trưởng Trường Mầm non)
 
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Quy chế này áp dụng cho việc xét tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2020-2021 tại Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
2. Những trẻ đăng ký tuyển sinh phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế này.
Phần II
NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ
VÀ NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Nguyên tắc tuyển sinh.
Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho trẻ và phụ huynh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn xã Sơn Lộc.
Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, nắm rõ: “Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”; việc phân tuyến tuyển sinh hợp lý giữa các điểm, lớp, đảm bảo đủ phòng học cho trẻ, giảm số trẻ học trái tuyến.
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho phụ huynh.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ trong hội đồng tuyển sinh, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
Đảm bảo đúng qui định về định mức số trẻ/lớp và số cô/trẻ.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN.
2.  Đối tượng, số lượng và hồ sơ tuyển sinh
a) Đối tượng tuyển sinh và đối tượng được xét ưu tiên trong tuyển sinh
- Trẻ mẫu giáo sinh năm 2015; sinh năm 2016; sinh năm 2017 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh cụ thể như sau:
+ Trẻ sinh năm 2015: Nhận 100%;
+ Trẻ sinh năm 2016: nhận 100%;
+ Trẻ sinh năm 2017:  nhận 100%;
- Trong xét tuyển sinh, nhà trường xét ưu tiên đối với những đối tượng sau:
+ Ưu tiên: thứ nhất trẻ đã học tại trường năm trước, con GVNV mà hộ khẩu xã khác. Thứ hai trẻ có hộ khẩu mới nhập khẩu tại xã, trẻ ở với ông bà ngoại. Thứ ba: trẻ ở vùng lân cận như Quang Lộc, Mỹ Lộc…)
b) Số lượng tuyển sinh
Số lượng tuyển sinh, biên chế lớp học theo kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2020-2021 đã được UBND huyện Can Lộc phê duyệt: 367 trẻ/13 lớp. Trong đó:
Trẻ đã học ở trường năm học 2019-2020 đăng ký học lại: 312 trẻ; Nhận trẻ mới: 55 trẻ, trong đó:
Số lượng trẻ tuyển sinh theo từng độ tuổi
* Điểm 1 Đông Bắc.
Stt    Tên nhóm, lớp
        Số lớp    Chỉ tiêu    Cháu cũ    Tuyển mới    Ghi chú
(thôn)
1    Lớp 3 tuổi (Trẻ sinh năm 2017)    2    51    31    20     Phúc Sơn, Khánh Sơn, Thịnh Lộc
2    Lớp 4 tuổi (Trẻ sinh năm 2016)    2    56    56    0     Phúc Sơn, Khánh Sơn, Thịnh Lộc (18 trẻ), Chi Lệ
3    Lớp 5 tuổi (Trẻ sinh năm 2015)    1    32    32    0     Thịnh Lộc, Phúc Sơn, Khánh Sơn (Xóm 4 củ)
Cộng    5    139    119    20    
 


* Điểm 2 Ở Cồn Gụ
Stt    Tên nhóm, lớp    Số lớp    Chỉ tiêu    Cháu cũ    Tuyển mới    Ghi chú
1    Lớp 3 tuổi ( Trẻ sinh năm 2017)    3    75    40    35     Chi Lệ, Trung Sơn, Thượng Sơn, Thịnh Lộc (2 trẻ), Tự Cường, Đập Lả, Khe Giao
2    Lớp 4 tuổi ( Trẻ sinh năm 2016)    2    61    61    0     Đập Lả, Tự Cường, Khe Giao, Trung Sơn, Thượng Sơn
3    Lớp 5 tuổi ( Trẻ sinh năm 2015)    3    92    92    0    Chi Lệ, Thượng Sơn, Tự Cường, Trung Sơn, Khe Giao, Đập Lả, Khánh Sơn (xóm 5 củ) 
Cộng    8    228    193    228    
               d) Hồ sơ tuyển sinh
 Mỗi trẻ đăng ký tuyển sinh phải có 01 bộ hồ sơ theo quy định, bao gồm các loại giấy tờ sau:
- Bản sao giấy khai sinh (có dấu đỏ)
- Sổ hộ khẩu gia đình có tên trẻ (bản photo).
- Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường).
3. Nội dung tuyển sinh
a) Hình thức tuyển sinh
Việc tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tuyển sinh 
 - Ngày 05/8/2020 đến ngày 06/8/2020: Thông báo kế hoạch, quy chế tuyển sinh của nhà trường trên đài phát thanh địa phương; dán thông báo trên bảng tuyên truyền nhà trường; đưa lên trang website của trường.
 - Nhận hồ sơ tuyển sinh ngày 07/8/2020 (buổi sáng từ 7h 30 phút đến 10 giờ 30 phút; Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00)
- Ngày 8/8/2020 tổng hợp hồ sơ đã nhận.
- Ngày 10/8/2020  lập danh sách trẻ dự tuyển sinh
- Ngày 13/8/2020 duyệt hồ sơ tuyển sinh tại Phòng.
- Ngày 15/8/2020 thông báo kết quả trúng tuyển trên bảng tin nhà trường.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại hai điểm trường cụ thể: Điểm 1 tại điểm Đông Bắc, điểm 2 tại điểm mới ở Cồn Gụ (cụ thể các thôn đã nêu ở bảng trên).
c) Lập danh sách xét tuyển
Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm căn cứ vào hồ sơ trẻ đăng ký dự tuyển và các quy định về việc xét tuyển trẻ để lập danh sách, cụ thể:
- Lập danh sách trẻ đăng ký dự tuyển.
- Lập danh sách trẻ đủ điều kiện xét tuyển.
- Lập danh sách kết quả trúng tuyển, trong đó có 01 danh sách trẻ địa phương khác theo diện ưu tiên mà nhà trường đưa vào quy chế. 
Phần III
TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
1. Đối với Hiệu trưởng
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, tu sửa, bổ sung đồ dùng, trang thiết bị cho các lớp, để chuẩn bị cho năm học 2020-2021.
 - Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 đến cán bộ, viên chức và hội đồng tuyển sinh.
Phê duyệt và thông báo công khai kết quả tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục, UBND xã Sơn Lộc và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh đầy đủ.
2. Đối với Hội đồng tuyển sinh
Hội đồng tuyển sinh làm việc theo nguyên tắc tập thể, Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách những hồ sơ đủ điều kiện theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
- Giải quyết những khiếu nại, thắc mắc (nếu có) đúng theo quy định trong thời gian từ ngày thông báo kết quả đến ngày kết thúc thông báo. Mọi khiếu nại về sau sẽ không giải quyết.
- Sau khi kết thúc xét tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh phải hoàn thành hồ sơ, tổng hợp kết quả và niêm yết kết quả trúng tuyển tại bảng tin, website nhà trường ngày 18/8/2020.
3. Đối với các thành viên trong hội đồng tuyển sinh
- Chủ tịch hội đồng
+ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh theo quy định, chỉ đạo việc xét tuyển theo đúng Quy chế tuyển sinh.
+ Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng tuyển sinh.
+ Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc và UBND xã Sơn Lộc.
+ Giải quyết những khiếu nại, thắc mắc (nếu có) đúng theo quy định của quy chế.
- Phó chủ tịch hội đồng: Giúp Chủ tịch hội đồng điều hành hoạt động của hội đồng tuyển dụng và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng tuyển dụng theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng.
- Các thành viên của Hội đồng do Chủ tịch hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo các hoạt động của Hội đồng theo đúng quy định.
4. Đối với thành viên cấp và nhận hồ sơ
- Tổ chức cấp và tiếp nhận hồ sơ đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.
- Kiểm tra kỹ hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân trẻ như: Họ tên, ngày sinh… trong giấy khai sinh với sổ hộ khẩu. Hồ sơ phải đảm bảo đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu thì mới nhận.
- Lập danh sách trẻ đăng ký dự tuyển theo thứ tự.
- Lập danh sách trẻ đủ điều kiện xét tuyển.
Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Cán bộ, viên chức và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Sơn Lộc tổ chức xét tuyển sinh năm học 2020-2021 theo đúng Quy chế này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Chủ tịch hội đồng tuyển sinh để xem xét, giải quyết./.
Trên đây là Quy chế tổ chức tuyển sinh của Trường Mầm non Sơn Lộc năm học 2020-2021./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- ĐU, UBND xã Sơn Lộc (để b/c)
- Hội đồng tuyển sinh;
- CBGV,NV trong trường;
- Website trường;
- Lưu: HS TS.    HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Loan
 


Nguồn:mnsonloc.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết