Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 3, triển khai kế hoạch vụ tháng 4 năm 2019

Thứ sáu - 05/04/2019 10:59
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MẦM NON SƠN LỘC
 
 
 

Số: 09/BC-MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                                                    Sơn Lộc, ngày  29 tháng 03 năm 2019
 
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2019, kế hoạch nhiệm vụ tháng 4/2019
 
           Thi đua chào mừng 550 thành lập Huyện Thiên Lộc – Can Lộc, chào mừng 08/03 ngày Quốc tế phụ nữ, 26/03 ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trương Mầm non Sơn Lộc thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:
           1. 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, rèn kỷ năng tự phục vụ của trẻ khá tốt. Tổ chức giao lưu chất lượng khối mẫu giáo 4 tuổi, ngày hội thể thao, lễ hội “ngày hội của bà và mẹ” các cháu thể hiện qua các hoạt động khá tốt, đặc biệt lớp 5t A, B, C, 3t B, C, A, G, 4t A, B, trẻ A, C
           2. Chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng cho trẻ: tổ chức khám sức khỏe lần 2 cho trẻ, kết quả: 418/418, tỷ lệ 100%, số cháu bình thường 310, tỷ lệ 74%, trẻ mắc các bệnh răng miệng, hô hấp 108, tỷ lệ 26% (chủ yếu răng miệng);
         Tổ chức cân đo đánh giá phát triển của trẻ lần 3, kết quả:
         + Trẻ phát triển cân nặng bình thường: 400/418 cháu, đạt tỷ lệ 95,7%.
         + Trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng vừa: 15/418 cháu, chiếm tỷ lệ 3,6%.
         + Trẻ có cân nặng cao hơn độ tuổi : 3/418 cháu, chiếm tỷ lệ 0,7%
         + Trẻ phát triển chiều cao bình thường: 407/418 cháu, đạt tỷ lệ 97,4%.
         + Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi độ 1: 11/418 cháu, chiếm tỷ lệ 2,6%.
         - Đánh giá theo chỉ số BMI: Tổng số trẻ: 128; trẻ bình thường 113, TL 88,3%; trẻ béo phì 2, TL 1,6%; trẻ thừa cân 9, TL 7%; trẻ gầy gòm 4, TL 3,1%.
         Tổ chức cho trẻ ăn bán trú đảm bảo chất lượng,  đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ.
         Các lớp phụ hồi dinh dưỡng và giảm trẻ thừa cân: 5t A PH CN 3 cháu (2 cháu giảm thừa cân); 4t C PH CN 1 cháu, 5t B PH TC 2 cháu.
         Chăm sóc vườn rau, bồn hoa, cây cảnh khá tốt.
         3. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp 82/261, tỷ lệ 31,4% (tăng 5 trẻ); MG 336/324, tỷ lệ 100%, giảm 1 trẻ (trẻ học trái tuyến 29, học gửi 41 cháu).
         Chuyên cần trẻ đạt MG 5t 96%; MG 3t, 4t 93%; NT 88% (các lớp đạt vượt chỉ tiêu: 5t A 95%, B 97%, 97%; 4t A 95%, B 92%; 3t A 92%, B 96%, D 98% C 94%,G 98%, NT 87% C 94, D 88% )
         4. Kiểm tra nhiệm vụ GV 7 đ/c, kết quả: tốt 2, khá 3, TB 2 (Tốt: Đăng Nga, Minh Nguyệt; khá: Hải, Hoàng Vân, Oanh; TB: Ngân, Hoàng Nguyệt); Kiểm tra các hoạt động của trường 4 cuộc, kết quả: tốt 2, khá 2.
         5. Bồi dưỡng đội ngũ: tổ chức chuyên đề thiết thực 2 hoạt động. Tổ chức thao giảng 10 GV, kết quả: 7 giỏi, 3 khá (giỏi: Quỳnh Nga, Hảo, Đặng Nga, Nguyễn Tuyết, Nguyễn Hương, Ngô Hà, Thủy B; khá: Thu Hương, Chung, Cúc).
         Tinh thần trách nhiệm tự giác trong thực hiện nhiệm vụ chung, của lớp, giúp đỡ đồng nghiệp GV đã thực tốt, đặc biệt nỗi hơn đ/c Thu Hương, Thân Tuyết, Nguyễn Tuyết, Linh, Đặng Nga, Thu, Nguyễn Hương, Minh Nguyệt, Hiền...
         Đánh giá, rà soát kết quả thi đua đề xuất khen thưởng theo Công văn 96/PGDĐT ngày 28/3/2019 của Phòng GD&ĐT Can Lộc về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT, ngày 29/12/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo; đơn vị chúng ta không có đ/c nào có thành tích nổi trội.
         6. Tu sửa 1 bếp ăn, xử lý hư hỏng ở sân, mua bổ sung một số đồ dùng bán trú, dạy học, số tiền 20.000.000đ; Tham mưu địa phương cùng với phụ huynh và các đoàn thể tặng 14 cây hoa Móng Bò, số tiền 7.000.000đ để trồng tại điểm mới; Làm  được 32 bộ đồ chơi từ nguyên liệu thiên nhiên; Tạo môi trường phong phú phù hợp với chủ đề đạt tốt (tốp 1: 5t B, 4t B, C, 5t A, 3t A; tốp 2: 3t B, G, 4t A,  Trẻ C, A, D; tốp 3: 3t D, C, trẻ B; tốp 4: 5t C, 3t E).
        7. Các tổ công tác đã thu thập minh chứng và viết phiếu đánh giá các tiêu chí KĐCLGD khá tốt.
         8. Quản lý tốt tài chính, tài sản của trường lớp, đảm bảo lương BHXH và chế độ phụ cấp cho đội ngũ CBGVNV, thu tiền ăn của trẻ khá đầy đủ: lớp đạt cao: 3t G, NT C 100%. Rà soát đội tượng về truy thu BHBB có một số đ/c còn thiếu.
          9. Tổ chức tốt các hoạt động tự thiện, nhân đạo, các hoạt động chào mừng 550 thành lập huyện Thiên Lộc – Can Lộc, ngày 08/03 ngày Quốc tế phụ nữ, ngày 26/03 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ cuả địa phương trong xây dựng nông thôn mới; huy động mỗi CBGVNV 1 ngày lương cơ bản, số tiền thu được 4.550.000đ đã nộp về địa phương để xây dựng nhà tình nghĩa và xây dựng quỹ khuyến học xã. Tinh thần hoạt động tự thiện, hiện máu CBGVNV tinh thần cao, đặc biệt đ/c Quỳnh Nga, Thân Hợp, Nguyễn Tuyết…
        * Hạn chế:
        - Xây dựng 8 phòng học hiện đang tạm dừng; Chưa triển khai khởi công làm sân chơi tại điểm mới, khoan giếng.
        - Một số giáo viên ý thức trách nhiệm chưa cao trong công tác lao động trang trí bồn hoa, cây cảnh.
        - Chuyên cần trẻ thấp: lớp 4t C 88%; 3t C 87%; trẻ A 83%.
        - Thu tiền ăn chặm: 5t A 71%, B 50, C 41%; 4t A 76%, B 64%, C 57%; 3t A 61%, B 43%, C 81%, D 51%; trẻ A 87%, B 83%, D 58%.
         II. Xếp loại cuối tháng:
         1. Tập thể lớp: Tốt 5t A. 3t G, NT C, 3t A, 4t B. 4t A, 3t C. NT A. NT B.
         Khá: 5t B, 3t E. 3t B. 3t D, 5t C, NT D. 4t C.
         2. Cá nhân: Tốt Loan, Thúy, Hương, Hợp, Quỳnh Nga, Thu, Thắm. Thân Tuyết, Đặng Nga. Hiền, Hải, Nhân, Cúc, Thân Thủy. Thu Hương, Nguyễn Thủy, Minh, Nguyệt, Thịnh. Minh Nguyệt. Hà, Nguyễn Tuyết.
       Khá: Hoàng Vân, Linh, Quy, Thảo, Tới. Nguyễn Hương. Thẩm, Oanh, Ngân. Hoài. Chung. Hoàng Nguyệt.
       III. Kế hoạch nhiệm vụ tháng 4/2019
       Thi đua chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, toàn trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
       1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, chú ý rèn kỷ năng tự phục vụ có nề nếp, giao tiếp của trẻ. Tổ chức  giao lưu chất lượng khối mẫu giáo 5 tuổi chủ đề “Bé khéo tay”.
        2. Chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng cho trẻ: tổ chức bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc trẻ an toàn. Tổ chức cân trẻ suy dinh dưỡng, cân đo trẻ dưới 24 tháng tuổi, phối hợp với phụ huynh chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân…;
        3. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp, duy trì trẻ MG đến trường và chuyên cần trẻ ở các độ tuổi đảm bảo chỉ tiêu.
        4. Kiểm tra nhiệm vụ GV 3 đ/c; Kiểm tra các hoạt động của trường 4: Trang thiết bị dạy học, thiết bị phòng hành chính; Kế hoạch bồi dưỡng và kết quả bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho dội ngũ; Sổ kế toán, thực hiện chế độ chính sách, thu chi nguồn ngân sách quý I năm  2019; Thực hành tiết kiện, điện, nước.
        5. Bồi dưỡng đội ngũ: tổ chức chuyên đề thiết thực MG 4t “LQVT”, NT “ HĐNT”; kiểm tra thường xuyên GVNV thực thực hiện quy chế chuyên môn hang ngày. Hoàn thành đánh giá SKKN cấp trưởng, hướng dẫn chỉnh sửa đề tài có chất lượng tham gia dự xét cấp huyện. Tập trung làm đồ dùng dạy học có giá trị tham gia dự thi “STKT” cấp huyện.
       6. Tham mưu tiếp tục triển khai làm 8 phòng học, khuôn viên, hệ thống điện, nước.
        7. Các tổ công tác tiếp tục thu thập minh chứng, hoàn thiện phiếu đánh giá các tiêu chí KĐCLGD; cập nhật số liệu vào phần mềm KĐCLGD; hoàn thành công tác tự đánh giá.
        8. Quản lý tốt tài chính, tài sản: đảm bảo lương và chế độ phụ cấp cho đội ngũ CBGVNV, thu và thanh toán tiền ăn của trẻ kịp thời đảm bảo cho công tác bán trú.
        9. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, các hoạt động chào mừng 30/4, Quốc tế lao động 1/5. Tiếp tục tuyên truyền chào mừng 550 truyền thống Thiên Lộc – Can Lộc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nhiệm vụ cuả địa phương.
       10. Thực hiện tốt công tác tự thiện nhân đạo, tuyên truyền phòng trách đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ.
Lịch công tác cụ thể
Ngày tháng Nội dung công việc Phân công nhiệm vụ
02/04 Sáng: Họp hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ tháng 4
Chiều: Họp chi bộ nhà trường
BHG, CTCĐ
Toàn ĐV
03/04 Họp hội đồng GV (3h-5h30 phút) CBGVNV
04/04 Kiểm tra nhiệm vụ 3 giáo viên TB KTrCM
08/04 Chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Hội đồng chấm SKKN năm học 2018-2019
9/04 Kiểm tra trang thiết bị dạy học, thiết bị phòng hành chính TB KTrCM
10/04 Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách, thu chi nguồn ngân sách quý I năm  2019 TB KTHĐ
 
11/04 Duyệt giờ dạy chuyên đề thiết thực BGH
12/04 Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và kết quả bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho dội ngũ TB KTrCM
15/04 Nghĩ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương Toàn trường
16/04 Cân đo trẻ dưới 24 tháng, cân trẻ suy dinh dưỡng
Nộp sáng kiến kinh nghiệm về phòng
Giáo viên
đ/c Thương
17/04 Chuyên đề thiết thực 2 hoạt động (MG, NT) BGH, Giáo viên
18-19/04 Chấm hồ sơ giáo viên BGH, TTCM
19/04 Tổng hợp số liệu báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 về phòng BGH, GV được phân công
22/04 Tổ chức giao lưu chất lượng khối MG 5 tuổi BGH, GV
23/04 Kiểm tra thực hành tiết kiện, điện, nước TB KTHĐ
26/04 Tham gia hội thi sáng tạo kỷ thuận tại phòng đ/c Thúy, và một số GV
30/04 Nghĩ lễ Toàn trường
     
 
 
    Nơi nhận:                                                                  
   - Phòng GD&ĐT Can Lộc,
    - CGBGNV;
    - Lưu: HS.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
                             (đã ký)
 
Nguyễn Thị Loan
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: HT. Nguyễn Thị Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn