Trường mầm non Sơn Lộc tổ chức chuyên đề nhắc lại hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

Thứ hai - 08/04/2019 10:22
UBND HUYỆN CAN LỘc
TRƯỜNG MN SƠN LỘC
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHI VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

                                                 

  1. Sáng kiến kinh nghiệm mầm non là gì?
       Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN): là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo được cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tích lũy trong thực tiễn công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục, bằng những hoạt động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt  trong công tác  quản lý chỉ  đạo, chăm sóc giáo dục trẻ.
      Viết SKKN là viết lại một cách rõ ràng, hệ thống những kinh nghiệm của bản thân đối với công việc mình đảm nhiệm đã mang lại hiệu quả thiết thực, mà nếu người khác không có kinh nghiệm thì không thể đạt được kết quả, hiệu quả công việc như mong muốn. Cho nên, khi viết SKKN, người viết cần nêu, giải quyết từng vấn đề bằng phương pháp, biện pháp thực hiện cụ thể, biết cách đối chiếu so sánh thông qua các số liệu để nêu bật tác dụng của cách làm do kinh nghiệm của bản thân người thực hiện đem lại. Sau khi đã đặt vấn đề, giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, người viết phải biết kết luận vấn đề để từ đó nêu kiến nghị, đề xuất ý kiến… nhằm thỏa mãn những ý tưởng, cách tiếp cận, phát triển và kết luận của SKKN.
          B. Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm.
         I. ĐẶT VẤN ĐỀ.
          1. Lý do chọn đề tài.
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vị nghiên cứu:
          3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:
4. Giả thuyết khoa học:
5. Phương pháp nghiên cứu:
6. Những đóng góp của đề tài:
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :
1. Cơ sở khoa học:
a. Cơ sở lý luận
         b. Cơ sở thực tiển:
2.Thực trạng của đề tài:
2.1. Mặt mạnh ( Thuận lợi)
2.2. Mặt yếu và nguyên nhân ( Khó khăn)
3. Các biện pháp thực hiện:
4. Kết quả đạt được.
   III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
  1. Kết luận:
2. Kiến nghị đề xuất
C, Các yêu cầu cần đạt của một sáng kiến kinh nghiệm.
 I. Phần mở đầu. ( Đặt vấn đề)
- Nêu được lý do chọn đề tài, thể hiện được tính cấp thiết của đề tài;
-Xác định đúng mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ  và phương pháp nghiên cứu;
- Nêu được giả thuyết khoa học;
- Dự báo những đóng góp mới của đề tài
       II.  Phần giải quyết vấn đề
- Nêu được cơ sở khoa học (gồm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của vấn đề nghiên cứu;
- Trình bày được số liệu điều tra, khảo sát tình hình thực tế, thực trạng (của đơn vị, lĩnh vực, địa phương,…) về những vấn đề liên quan đến đề tài; 
- Phân tích, đánh giá những vấn đề thực tiễn để thấy được những nhược điểm, hạn chế, yếu kém của chủ đề được đề cập; 
- Trình bày được các giải pháp, các tác động (hoặc các kiến thức,…) trong quá trình giải quyết vấn đề một cách có hệ thống, theo một trình tự đảm bảo lôgic, chặt chẽ…      làm nổi bật được tính khoa học, tính sư phạm, tính mới, tính thực tiễn, . . . nhằm đạt được mục đích nghiên cứu;
- Nêu được những kết quả thực hiện và những nhận định làm nổi bật được tác dụng của đề tài thông qua việc đối chiếu các số liệu liên quan trước và sau khi thực hiện các giải pháp, các tác động,…
III, Phần kết luận và kiến nghị
- Nêu được quá trình nghiên cứu để thể hiện quá trình nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, khoa học, huy động được các nguồn tư liệu, các thông tin cần thiết với tính pháp lý và độ tin cậy cao để thực hiện đề tài (các tài liệu tham khảo, các tổ chức, cá nhân tham gia, …);
- Nêu được ý nghĩa của đề tài (tác dụng đối với bản thân, với tập thể, với địa phương, với lĩnh vực, bộ môn,…).                       
 - Đề xuất phạm vi và nội dung ứng dụng, những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi. . . Đề xuất những nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu và những kiến nghị đối với cấp liên quan. .
Lưu ý: Sáng kiến đạt bậc 4 phải là sáng kiến có “ Hành văn trôi chảy, trình bày khoa học, dễ hiểu,…”
                                                                                                                                                                                                   Sơn Lộc, ngày 06   tháng 01  năm 2019

Tác giả bài viết: P. hiệu trưởng: Phan Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn