Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

hướng dẫn sử dụng trang web.

Thứ sáu - 06/05/2016 10:09
Mục Lục
Mc Lc. 1
HƯỚNG DN  QUN TR H THNG WEBSITE.. 2
1.      Đăng nhp địa ch website và Qun tr h thông website: 2
1.1. Đăng nhp tên min - địa ch website: 2
1.2. Qun tr h thông website. 2
2.      Cách đăng bài viết 3
2.1. Đăng bài viết 3
2.2. Hướng dn cách đính kèm tp. 4
3.      Hướng dn qun tr module Download -văn bn. 7
Thêm file mi 7
4.      Hướng dn qun tr module Albums nh. 8
4.1.    To albums nh. 8
4.1.1.    Thêm mi albums. 8
4.1.2.    Sa albums. 9
4.1.3.    Xóa albums. 10
4.2.    Đưa nh vào albums. 10
4.2.1.    Thêm mi nh. 10
4.2.2.    Sa nh. 13
4.2.3.    Xóa nh. 14
4.3 Chnh sa kích thước hình nh: 14
5. Qun lý Video- Video chuyên đề. 17
6. Hướng dn qun tr module Tài nguyên văn bn: 20
6.1 Qun lý loi văn bn: 20
6.2 Thêm văn bn mi. 21
6.3 Sa văn bn: 22
6.4 Xóa văn bn: 22
7.Hướng dn qun tr module Thi khóa biu: 22
7.2.  Import Thi khóa biu: 23
7.3. Xóa d liu TKB.. 23
7.4. Qun lý TKB.. 24
8. Hướng dn qun tr module Thông tin giáo viên: 25
8.1.  Thêm Giáo viên và thông tin v giáo viên. 25
8.2.  Import danh sách giáo viên. 25
9. Hướng dn qun tr module Lch công vic: 26
9.1. Thêm lch công vic: 26
9.2.  Sa lch công vic: 27
9.3.  Xóa lch công vic: 27
9.4.  Cu hình lch công tác. 28
 
10. HƯỚNG DẪN THÊM , SỬA THÀNH VIÊN (TÀI KHOẢN) VÀ MẬT KHẨU TRONG QUẢN TRỊ WEBSITE……………………………………………………………………………….
10.1. Thêm thành viên mới…………………………………………………………………………29
10.2. Thêm quản trị website………………………………………………………………………30
10.3. Thay đổi Tài khoản mật khẩu quản trị website………………………………………………32
11.THÊM DANH MỤC MỚI…………………………………………………………
 
 
 
HƯỚNG DẪN  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSITE
1.     Đăng nhập địa chỉ website và Quản trị hệ thông website:
1.1. Đăng nhập tên miền - địa chỉ website:
- Viết tên miền http://tieuhocdaison1.doluong.edu.vn
- Rút ngăn:  http://tieuhocdaison1.doluong.edu.vn
 Với tên miền này chúng ta sẽ xem được toàn bộ giao diện, tin tức hình ảnh, thông báo…. của trường mình.
1.2. Quản trị hệ thông website
- Để vào quản trị website, chúng ta gõ đầy đủ tên miền website (không dấu, không cách) trên thanh công cụ http://tieuhocdaison1.doluong.edu.vn/ admin (ấn enter)
 
     -   Đăng nhập tài khoản đã được cấp
-         Đăng nhập mật khẩu đã được cấp

 
Khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện màn hình như sau:

 
2.     Cách đăng bài viết
2.1. Đăng bài viết
Chúng ta tập trung vào mục Tin Tức:
Hình 1
Để có thể xuất bản một bài viết trước tiên chúng ta nhấn chuột vào “Thêm bài viết” sẽ xuất hiện màn hình sau:
Bước 1: Điền thông tin đầy đủ vào các nội dung của hộp thoại
-         “Tiêu đề”: Điền tên bài viết vào khung sau
-         Chọn “Chuyên mục của bài viết” phù hợp nội dung
-         Chọn hình ảnh minh họa nếu có (Click chuột vào Browse server để chọn hình ảnh trên máy tính của bạn)
-         Giới thiệu nội dung ngắn gọn cho bài viết (Thường là nội dung cốt lõi, lời giới thiệu chính cho bài viết)

Bước 2: Nội dung chi tiết

 
 
- Viết nội dung chi tiết hoặc copy bản word hoặc Exel và pase vào, cũng có thể đính kèm nội dung.
-         Sau khi đã hoàn thành chúng ta có thể “Lưu bài viết ko đăng” hoặc “Đăng bài viết”.
2.2. Hướng dẫn cách đính kèm tệp
 

Nhấn vào biểu tượng đã được khoanh tròn. Sau đó tiếp tục xuất hiện hộp thoại:

Chúng ta nhấn chuột vào phần “Duyệt lên máy chủ” sau đó xuất hiện hộp thoại mới

và click chuột vào “Browse” để chọn tệp tin cần đính kèm trên máy tính.

 
- Ta click chuột vào tập tin cần đưa lên và nhấn Open hoặc đúp chuột vào tập tin cần đưa lên. Sau đó ta nhấn vào Upload:
 
* Lưu ý: Tập tin đưa lên không vượt quá 8M.
 
- Tiếp theo ta nhấn vào dòng chữ màu xanh phía bên trái chữ Browse hoặc đúp chuột vào tập tin có nền màu cam

ð    Sau đó ta nhấn vào “Đồng ý”
ð    Đã đính kèm xong tập tin
ð    Nhấn Lưu bài viết
3.     Hướng dẫn quản trị module Download -văn bản.
Module sẽ yêu cầu bạn thêm chủ đề trước khi có thể làm bất cứ thao tác nào khác.
Chúng ta vào mục Download

Thêm file mới

- “Chọn file” để đính tệp cần đưa vào phần Download.

- Chọn file nếu có hình ảnh cần minh họa

- Sau khi hoàn tất các nội dung trên chúng ta nhấn vào phần thực hiện là xong.
4.     Hướng dẫn quản trị module Albums ảnh
Vào quản trị  ->vào menu trái chọn Albums
4.1.         Tạo albums ảnh
4.1.1.  Thêm mới albums
Trong albums ảnh click Thêm album mới màn hình thêm mới hiển thị như sau:

               + Tên album: Tên của Album (Bắt buộc)
     +Ảnh đại diện: ảnh đại diện cho album ( không bắt buộc)
     + Mô tả: diễn tả về album (không bắt buộc)
          -> Sau đó nhấn nút Ghi lại ->>tạo albums thành công.
4.1.2.  Sửa albums
- Tương ứng với mỗi albums đều có chức năng Sửa . Muốn sửa albums thì nhấn vào nút sửa tương ứng với albums đó

- Sau đó sẽ xuất hiện giao diện:

                   - Các bước sửa tương tự như thêm mới albums
4.1.3.  Xóa albums
- Tương ứng với mỗi albums đều có chức năng Xóa. Muốn xóa albums thì nhấn vào nút xóa
* Chú ý: Chỉ được xóa các albums  khi chưa có ảnh, nếu các albums đã có ảnh thì phải xóa các hình ảnh trong albums đó trước.

4.2.         Đưa ảnh vào albums
4.2.1.  Thêm mới ảnh
- click vào nút Thêm mới

          - Sau đó ta sẽ được giao diện như hình sau:

+ Tên ảnh: Tên của ảnh (ko bắt buộc)
                   + Album: chọn album để cho ảnh vào (Bắt buộc)
                   + Đường dẫn của ảnh :(Bắt buộc)
                    >>Nhấn nút Chọn ảnh:

                   >>Nhấn nút Browse..

Chúng ta chọn ảnh cần đưa lên và nhấn vào nút open. Tiếp theo chúng ta nhấn vào nút Upload

>> Chọn ảnh vừa mới đưa lên (Click đúp chuột vào ảnh màu cam hoặc click vào dòng chữ màu xanh phía bên trái nút Browse (Hình trên)

+ Mô tả: mô tả về ảnh (không bắt buộc)
->> Sau đó nhấn nút Ghi lại -> thêm ảnh thành công
4.2.2.  Sửa ảnh
- Tương ứng với mỗi ảnh đều có chức năng Sửa . Muốn sửa ảnh thì nhấn vào nút sửa.

          - Sau đó xuất hiện giao diện :

- Các bước sửa ảnh tương tự như thêm ảnh.
4.2.3.  Xóa ảnh
- Tương ứng với mỗi ảnh đều có chức năng Xóa. Muốn xoá ảnh thì nhấn vào nút xoá

          4.3 Chỉnh sửa kích thước hình ảnh:
          - Khi đăng ảnh nếu hệ thống báo kích thước ảnh quá lớn thì bạn có thể chỉnh sửa ảnh như sau:
          + Mở file ảnh >> click chuột phải vào ảnh và chọn edit (sử dụng cho cả Win XP, Win &, Win8)
>>Với win7, win8 xuất hiện hộp thoại sau:
 
>> bạn nhấn vào nút Resize >> xuất hiện:

>> Chọn kích thước cần thu nhỏ
Đối với Win Xp:
Mở file ảnh >> click chuột phải vào ảnh và chọn Edit sẽ xuất hiện:

>> Ấn vào "Image" / stretch and skew

sẽ xuất hiện:

Chỉnh sửa ảnh giảm  theo % của ảnh (tùy chỉnh để phù hợp) ngoài ra cũng có thể sử dụng CTRL_+ E   để giảm kích thức, thu nhỏ hình ảnh.
5. Quản lý Video- Video chuyên đề.

- Thêm danh mục mới
(Giống như thêm album ảnh ở mục 4.1 phía trên)
 
- Cách đưa video lên youtube:  Tạo tài khoản trên youtube (thực ra chúng ta có thể sử dụng tài khoản gmail).
- Vào:  https://www.youtube.com  sẽ xuất hiện phần đăng nhập (ô vuông màu đỏ). Click chuột vào đăng nhập để điền thông tìn Tài khoản và mật khẩu gmail của mình.                           
 
 

Khi đăng nhập tài khoản Gmail xong sẽ xuất hiện màn hình như sau:
 

 
Click phần "Tải lên" sau đó chọn tệp tải lên.
                         
Sau khi tải hoàn thành video.

 
Khi quá trình đăng tải đã thành công, chúng ta kích chuột vào video mới được đăng, video sẽ tự động chạy > Chúng ta “Copy đường dẫn trên trên thanh Address (Khoanh vùng đỏ trên hình )
> sau đó paste vào đường dẫn video(khoanh tròn đỏ ở dưới) cuối cùng là "Ghi lại"

Video được thêm mới thành công
·         Lưu ý: - Chỉ tải lên những video có đuôi .flv, .mp4, .mp3 và dung lượng không vượt quá 8MB
 
6. Hướng dẫn quản trị module Tài nguyên văn bản:
          - Vào quản trị admin -> vào module Tài nguyên văn bản.
 
6.1 Quản lý loại văn bản:
- Thêm loại văn bản:

Hình 4.1
Nếu là loại văn bản cấp 1 thì nhấn cập nhật, còn nếu là văn bản cấp 2, 3 thì phải chon thuộc loại văn bản cấp 1 nào.
-         Sửa loại văn bản:
Nhấn vào nút sửa được đánh dấu như trong hình 4.2:

Hình 4.2
Sau đó xuất hiện giao diện để sửa như hình 4.3 và làm các bước tương tự như thêm mới.

Hình 4.3
-         Xóa loại văn bản
Nhấn vào nút xóa được đánh dấu như trong hình 4.4:

Hình 4.4
Sau đó xuất hiện cửa sổ như trong hình 4.5:

Hình 4.5
Nếu bạn đồng ý xóa loại văn bản thi nhấn nút OK, còn nếu bạn không đồng ý xóa thì nhấn nút Cancel.
 
6.2 Thêm văn bản mới.
Nhấn vào thêm văn bản mới xuất hiện giao diện như hình 4.6 và bạn ghi đầy đủ thông tin.

Hình 4.6
(1)  bạn chọn văn bản này thuộc loại văn bản nào.
(2)  Chọn file văn bản bạn cần đưa lên.
Khi đã điền đầy đủ thông tin bạn nhấn vào nút Lưu vào CSDL à hoàn thành thêm văn bản.
 
6.3 Sửa văn bản:
Nhấn vào nút sửa như hình 4.7:

Hình 4.7
Sau đó làm các bước tương tự như khi thêm văn bản.
 
6.4 Xóa văn bản:
Nhấn vào nút xóa văn bản như hình 4.8

Hình 4.8
Xuất hiện hộp thoại sau:

Hình 4.9
Nếu bạn đồng ý xóa văn bản thì nhấn OK, còn nếu bạn không muốn xóa văn bản thì nhấn Cancel.
 
7.Hướng dẫn quản trị module Thời khóa biểu:
          - Vào quản trị admin -> vào module Thời khóa biểu.
 
7.1. Cấu hình TKB
Nhấn vào Cấu hình TKB sẽ xuất hiện giao diện sau:

Hình 3.1
Chúng ta muốn thay Ngày áp dụng TKB và giờ vào học thì vào ghi lai cấu hình TKB cho module Thời khóa biểu.
 
7.2.  Import Thời khóa biểu:
Nhấn vào Import TKB sẽ xuất hiện giao diện như hình 3.2 dưới đây:

Hình 3.2
Sau đó nhấn vào nút Browse (Hình 3.3) để chọn file cần đưa vào và sau đó nhấn nút Import(Hình 3.4)

Hình 3.3
 

Hình 3.4
 
7.3. Xóa dữ liệu TKB
Nhấn vào Xóa dữ liệu TKB sẽ xuất hiện giao diện như hình 3.5 dưới đây:

Hình 3.5
Nếu bạn muốn xóa hết dữ liệu thì nhấn vào nút xóa.
 
7.4. Quản lý TKB
Nhấn vào Quản lý TKB sẽ xuất hiện giao diện như hình 3.6:

Hình 3.6
 
-         Nếu muốn sửa TKB ta nhấn nút sửa sau đó xuất hiện giao diện sau:

Hình 3.7
 
Sửa môn nào chúng ta click chuột vào môn đó để sửa, sau khi sửa xong click vào nút Cập nhật.
-         Nếu muốn xóa TKB ta nhấn nút xóa.
 
8. Hướng dẫn quản trị module Thông tin giáo viên:
          - Vào quản trị admin -> vào module Thông tin giáo viên.
Xuất hiện giao diện như hình 2.1

Hình 2.1
 
8.1.  Thêm Giáo viên và thông tin về giáo viên.

Hình 2.2
Nhấn vào nút Thêm như hình 2.2 sẽ xuất hiện giao diện sau:

Hình 2.3
Sau đó chúng ta điền thông tin vào các ô trên và nhấn vào nút Lưu lại.
8.2.  Import danh sách giáo viên
 
9. Hướng dẫn quản trị module Lịch công việc:
          - Vào quản trị admin -> vào module Lịch công việc.
 
9.1. Thêm lịch công việc:

Hình 1.1
 
Click chuột vào Thêm lịch công tác sẽ xuất hiện giao diện như Hình 1.1.
Sau đó ta bắt đầu thêm dữ liệu vào.
- Ở mục tuần ta chỉ được ghi vào các số tự nhiên. Ví dụ: 1, 2, 3, 4, … Giống như Hình 1.2

Hình 1.2
- Thời gian bắt đầu:

Hình 1.3
          + Click vào biểu tượng như hình 1.3 sẽ xuất hiện giao diện sau:

Hình 1.4
Sau đó ta chọn ngày tháng năm cho lịch công việc.
- Thời gian kết thúc: ta làm các bước tương tự như thời gian bắt đầu.

Hình 1.5
Nội  dung công việc ghi vào chỗ đánh dấu đỏ như hình 1.5. Từ thứ 2 đến chủ nhật.
Sau đó click vào nút Lưu thay đổi như hình 1.6.

Hình 1.6
Vậy là chúng ta đã tạo được một lịch công việc mới.
 
9.2.  Sửa lịch công việc:
Nếu muốn sửa lịch công việc ta click chuột vào nút sửa như hình 1.7

Hình 1.7
 Sau đó chúng ta làm các bước giống như thêm mới lịch công việc.
 
9.3.  Xóa lịch công việc:
Nếu muốn sửa lịch công việc ta click chuột vào nút sửa như hình 1.8

Hình 1.8
Click vào nút xóa sẽ xuất hiện cửa sổ sau:

Hình 1.9
Nếu bạn muốn xóa lịch công việc thì nhấn nút OK, Nếu không muốn xóa thì nhấn nút Cancel.
 
9.4.  Cấu hình lịch công tác:

Hình 1.10
Khi có thông báo về việc gì đó ta ghi nội dung thông báo và tiêu đề thông báo vào sau đó nhấn vào nút Lưu thay đổi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. HƯỚNG DẪN THÊM THÀNH VIÊN (TÀI KHOẢN), SỬA TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU TRONG QUẢN TRỊ WEBSITE
10.1       . Thêm thành viên mới
Bước 1: Click chuột vào 1.Thành viên(Tài khoản) → 2.Thêm thành viên mới →

 
Bước 2: Điền đầy dủ thông tin vào bảng dưới đây:

 
Điền đầy đủ thông tin  bạn  nhấn vào Thêm thành viên  dưới cùng. Sau khi thêm sẽ tự động chuyển vế trang như ở Bước 1. Lúc này đã xuất hiện Thành viên (tài khoản) mình đã lập . Bạn nhớ chỉ số ID(khoanh tròn ở bước 1) của mình.
 
10.2.    Thêm quản trị cho thành viên
Sau khi đã thêm được thành viên mới, bạn đã nhớ được chỉ só ID của thành viên mới, muốn cho thành viên này quản trị webstie tiến hành các bước sau.
Bước 1:

Chúng  ta nhấn chuột vào (khoanh tròn trên bảng) (1.Quản trị ) → (2.Thêm quản trị)
Xuất hiện tiếp hộp thoại mới:
Bước 2: 
- Chỉ định thành viên: Nhập chỉ số (ID của bạn)
-         Chức Danh: Hiệu Trưởng, Biên Tập,…..
-         Tích quyền hạn cho chức danh mới, (Tích điều hành chung, không tích vào quản lý module).
Làm thứ tự như bảng dưới đây.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bước 3: Nhấn chuột vào Thêm quản trị website
Như vậy bạn đã thêm 1 quản trị cho website của mình.
10.3.    Sửa thay đổi Thành viên (Tài khoản) và Mật khẩu
Thực hiện các bước sau:
1.     Bạn vào quản trị xuất hiện các danh mục bên trái như: Giới thệu, Tin Tức, Thành Viên(Tài khoản)….
2.     Bạn nhấn chuột vào "Thành viên" (Tài khoản) xuất hiện hộp thoại sau:
 

 
Sau đó chọn tên tài khoản mà bạn đã tạo ấn vào mục “Sửa” ở cuối tên tài khoản

 Khi bạn ấn vào “Sửa” sẽ xuất hiện hộp thoại mới như sau:
 

Bạn nhấn vào “ 2 khung bên giới nếu muốn thay đổi mật khẩu
Điền mật khẩu mới vào 2 ô để trống sau đó nhấn “ Sữa thông tin thành viên” ở cuối trang là xong.
Trong quá trình sửa thông tin bạn cũng có thể đổi tên tại khoản và các nội dung ở những ô có ghi rõ (*) bắt buộc.
 
11. THÊM DANH MỤC MỚI
Chúng ta vào phần Tin Tức/ Quản lý chuyên mục : xuất hiện hộp thoại
 
Hình 2: Giao diện phần quản lý chủ đề
·         Bước 1: Nhập vào tiêu đề.( Danh mục mới)
·         Bước 2: Chọn chủ đề (Khi lần đầu tiên thêm mới một chủ đề mặc định nó được chọn là chủ đề chính, ở những lần thêm tiếp theo các bạn có thể chọn chủ đề đó là chủ đề chính hoặc là thành phần con).
·         Bước 3: Nhập vào từ khóa cho chủ đề (Nhằm tạo ra phần meta keyword cho chủ đề, như thế các bộ máy tìm kiếm sẽ phân loại và đánh giá chủ đề - có lợi về kết quả tìm kiếm cho website của bạn).(Có thể nhập hoặc không)
·         Bước 4: Nhập vào phần miêu tả chủ đề - phần này sẽ được thêm vào phần meta description(Có thể nhập hoặc không)
Sau khi hoàn thành 04 bước trên chúng ta nhấn vào nút: Lưu thay đổi. Như vậy một chủ đề mới đã được thêm.
Tuy nhiên để hiển thị ở ngoài trang chủ site thì chúng ta phải làm thêm một số bước cơ bản sau:
Vào Menu Site
- Click chuột vào khối Menu Site: xuất hiện giao diện sau:

                   + Khối Menu: tên khối đã chọn (bắt buộc)
                   + Tên mục: thêm tên mục (bắt buộc)
 + Thuộc mục: chọn  mục (Khi lần đầu tiên thêm mới một mục mặc định nó được chọn là mục chính, ở những lần thêm tiếp theo các bạn có thể chọn mục đó là mục chính hoặc là thành phần con)
                    + Liên kết đến module: chọn module liên kết đến (bắt buộc)
+ Đường dẫn liên kết: tự động nhảy khi chọn liên kết đến module  (bắt buộc).
                   Ví dụ: Tạo mục con cho mục Tin tức lấy link từ module tin tức:
B1: Tạo chuyên mục Tin tức - sự kiện và thêm bài viết cho chuyên mục trong module Tin tức (hướng dẫn trong quản trị module Tin tức)
                   B2: link từ module tin tức đến Menu:
- Liên kết đến module: Chọn module Tin tức sau đó chọn các mục thuộc module (chọn Tin tức - sự kiện).
          - Sau đó đường dẫn liên kết tự động link đến module Tin tức.
          - Sau đó ta nhấn nút Lưu

           + Ghi chú: (không bắt buộc)
           + Quyền xem: tất cả, thành viên, quản trị (không bắt buộc)
      + Mở trang liên kết: Trang hiện tại, hoặc trên trang mới
-> Sau đó nhấn vào nút Lưu -> thêm mục thành công
*** Trong quá trình tìm hiểu và phát triển Website, nếu cần thêm thông tin về quản trị, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Đ/C: Công Ty Truyền Thông Trực Tuyến Việt Nam
        103 Nguyễn Du – Tp Vinh – Nghệ An. ĐT: 0383 552 996
Hỗ trợ trong giờ hành chính:
- 0383 552996
- 0388 903 962
Hãy gọi cho chúng tôi!
                                                                                          Trân trọng cảm ơn!
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 

Tác giả bài viết: đồng tác giả: Thương Hiêu: Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn